หน้าแรก

%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8d65
line_album_no-gift-policy-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9
155623
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e3
236f4503-b927-4a99-a02b-c877d89e8002
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%9a2

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดซื้อจัดจ้าง

การส่งเสริมคุณธรรมและวินัย

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวหน้าหน่วยงาน

นายไพศาล สว่างศรี
หัวหน้างานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2
เบอร์ติดต่อ 086-203-0233

บริหารเงินงบประมาณ

หน่วยงานในสังกัด

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้
20
เดือนนี้
913
สัปดาห์นี้
75
ทั้งหมด
5,806