คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายทวี เกศิสำอาง ,นางสาวดุจดาว เจริญผล และคณะ ในการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เขตตรวจราชการที่ 17 (พิษณุโลก,เพชรบูรณ์ และสุโขทัย ) เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน จ้างก่อสร้างขุดลอกแม่น้ำยม อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และงานขุดลอกดำเนินการเอง ร่องน้ำแม่น้ำวังทอง ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:143

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่