ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ(ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บริเวณพื้นที่แม่น้ำแม่มอก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ(ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อขุดลอกแม่น้ำแม่มอกที่ตื้นเขิน แก้ปัญหาอุทกภ้ย, ภัยแล้ง, และรักษาสภาพลำน้ำให้มีความสมบูรณ์ ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่ออุปโภค – บริโภคและการเกษตรตลอดปี โดยใช้รถขุด นว.3,นว.5 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 140 วัน ปริมาณเนื้อดินตามแผน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ดำเนินการได้ 56,700 ลบ.เมตร คิดเป็น 37.80 %

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:110

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่