ผลการดำเนินงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำท่าจีน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

สำนักงานและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ดำเนินการเปิดหน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำท่าจีน ต.มะขามเฒ่า, เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เพื่อแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ และปัญหาน้ำเน่าเสีย ให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการสัญจรทางน้ำ โดยใช้เรือเจ้าท่า ผ.4,ผ.401,ผอ.402,ผ.403 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 – 28 กันยายน 2564 ปริมาณผักตบชวาและวัชพืชตามแผน 22,000 ตัน ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 ปริมาณ 2,130 ตัน คิดเป็น 9.68 %

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:177

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่