ผลการดำเนินงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชร่องน้ำภายในประเทศ(ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บริเวณแม่น้ำสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:118

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่