ผลการดำเนินงานโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ(ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บริเวณแม่น้ำปิง ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:96

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่