วันที่ 18 กันยายน 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 18 กันยายน 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ติดตามการดำเนินงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ร่วมปลูกต้นไม้พร้อมปล่อยพันธ์ุปลาท้องถิ่นลงสู่แม่น้ำ ทั้งนี้ มีนายณัฐชัย พลกล้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ นายสมเกียรติ เขียวย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม ผู้แทนกรมชลประทาน และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม ร่วมให้การต้อนรับ
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ได้ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำแม่มอกที่ตื้นเขินมาอย่างต่อเนื่อง โดยแผนดำเนินการขุดลอกแม่น้ำแม่มอก แบ่งออกเป็นปีงบประมาณ 2562 ระยะทาง 1,050 เมตร ปีงบประมาณ 2563 ระยะทาง 2,300 เมตร ปีงบประมาณ 2564 โครงการที่ 1 ระยะทาง 2,350 เมตร ปัจจุบันดำเนินการปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ปีงบประมาณ 2564 โครงการที่ 2 ระยะทาง 3,050 เมตร บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านเด่นดีหมี ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ร่องน้ำมีขนาดกว้าง 20 เมตร ระดับก้นร่องน้ำระดับลึก 81 เมตร ระยะทางขุดลอก 3,050 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก 158,789 ลูกบาศก์เมตร ใช้รถขุด นว.3 นว.5 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน เริ่มเปิดหน่วยขุดลอกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 – 27 กันยายน 2564 รวมระยะเวลาดำเนินการ 140 วัน ปัจจุบันดำเนินการขุดลอกได้แล้วเสร็จ 100% คงเหลือการปรับสภาพแนวคันดินและปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้เรียบร้อยสวยงาม และจากผลการได้พบปะผู้นำท้องที่ในวันนี้ จะรับข้อเสนอของประชาชนไปดำเนินการในช่วงตำบลไทยชนะศึก ในปีงบประมาณ2565 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จต่อไป

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:108

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่