วันที่ 27 ธันวาคม 2564 หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 27 ธันวาคม 2564
หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท โดยเรือเจ้าท่าชุด ผ.4 และเรือเจ้าท่าชุด ผ.8 ระยะเวลาดำเนินการ 320 วัน แผนกำจัดผักตบชวาปริมาณ 148,500 ตัน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ได้เข้าปฏิบัติงานบริเวณแม่น้ำสะแกกรัง อำเภอมือง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินเรือ การสัญจรทางน้ำ ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค ปริมาณผักตบชวาที่จัดเก็บสะสม 19,450ตัน คิดเป็นผลงานร้อยละ 13.10%

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:130

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่