สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจหลังการขุดลอกแม่น้ำแม่มอก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2
หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมรับฟังความพึงพอใจหลังการขุดลอก และเก็บวัชพืช โดยมีกลุ่มเปัาหมาย คือ หน่วยราชการระดับภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ใช้รถขุด นว.3,นว.5 และโป๊ะบรรทุกรถขุด เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน นมีนายชะโอด ตัณฑเจริญรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ ผลการประชุมสำรวจความพึงพอใจ ทุกคนเห็นด้วยกับการขุดลอก คิดเป็น 100 %

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:81

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่