เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างสูงกว่าชั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ และให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:128

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin