เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบแม่น้ำสายหลัก

 1. แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท กม. 282 + 500 ถึง แยกแม่น้ำปิง – น่าน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กม.383 + 500 รวมระยะทางโดยประมาณ 101 กิโลเมตร
 2. แม่น้ำปิง เริ่มจากบริเวณแยกแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กม.ที่ 0 ถึง เหนือเขื่อนภูมิพล อ.สามงาม จ.ตาก กม. 378 รวมระยะทางโดยประมาณ  378  กิโลเมตร
 3. แม่น้ำวัง เริมจากบริเวณปากแม่น้ำปิง บ้านปากวัง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก กม.0 ถึง บ้านแม่เชียงราย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก กม. 71 + 500 รวมระยะทางโดยประมาณ 71 กิโลเมตร 500 เมตร
 4. แม่น้ำยม (ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิง) เริ่มจากบริเวณแยกแม่น้ำน่าน บ้านเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ กม. 0 ถึง บ้านสูงเม่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กม. 431 รวมระยะทางโดยประมาณ  431 กิโลเมตร
 5. แม่น้ำน่าน เริ่มจากบริเวณปากน้ำโพ แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กม. 0 ถึง เหนือเขื่อนสิริกิตติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ กม. 508 + 300 รวมระยะทางโดยประมาณ 508 กิโลเมตร 300 เมตร
 6. แม่น้ำป่าสัก เริ่มจากบริเวณคลองผวาท อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ กม. ถึงโรงเรียนบ้านสัก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ กม รวมระยะทางโดยประมาณ  กิโลเมตร
 7. แม่น้ำสะแกกรัง เริ่มจากบริเวณปากแม่น้ำ บ้านท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี กม. 0 ถึงต้นแม่น้ำสะแกกรัง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ก.ม. 28 รวมระยะทางโดยประมาณ 28 กิโลเมตร
 8. แม่น้ำตากแดด(ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิง) เริ่มจากบริเวณปากน้ำตากแดด บ้านหนองตางู อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี กม. 0 ถึงแยกคลองน้ำวังม้า อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี กม. 68 รวมระยะทางโดยประมาณ 68 กิโลเมตร
 9. แม่น้ำวังม้า(ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิง) เริ่มจากบริเวณแยกคลองบ้านหนองคลอง (2) อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี กม. 0 ถึงบ้านคลองเตย (1) อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ กม. 23 รวมระยะทางโดยประมาณ  23 กิโลเมตร
 10. แม่น้ำท่าจีน เริ่มจากบริเวณบ้านพราน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท กม. 276 ถึง บ้านประจำรัง แม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท กม. 323 รวมระยะทางโดยประมาณ 47 กิโลเมตร
 11. แม่น้ำน้อย เริ่มจากบริเวณ บ้านท่าหว้า อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท กม. 153 ถึง ประตูน้ำบรมธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท กม. 170 รวมระยะทางโดยประมาณ 17 กิโลเมตร

วันที่:31 ตุลาคม 2564

เข้าชม:379

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่