หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก

วันที่ 29 ธันวาคม 2564

กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำแม่มอกที่ตื้นเขิน ใช้รถขุดนว.3,รถขุดนว.5และโป๊ะบรรทุกรถขุดข.410 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาแม่น้ำตื้นเขินให้กับประชาชนเปิดหน่วยปฏิบัติงานฯ เมื่อ 1 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 230 วัน ขนาดร่องน้ำ ความกว้างที่ก้นร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 20 เมตร ความลึกร่องน้ำอยู่ที่ 81 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยาวประมาณ5,000 เมตร ปริมาณเนื้อดิน 250,000 ลบ.เมตร ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ. วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดำเนินการได้34,050 ลบ.เมตร คิดเป็น 13.62% เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภ้ยในฤดูฝน และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในฤดูแล้ง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สภาพแม่น้ำแม่มอก มีพื้นที่ เป็นป่ารกและมีกอไผ่ขึ้นเป็นจำนวนมาก ไม่เคยมีการขุดลอกมาก่อนหน้านี้เลย

วันที่:29 ธันวาคม 2564

เข้าชม:128

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่