หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำปิง

วันที่ 4 มกราคม 2565

หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำปิง เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยรถขุด นว.6 และโป๊ะบรรทุกรถขุด จท..411 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน เปิดหน่วยฯ ต้ังแต่วันที่ 1ธันวาคม 2564 แผนกำจัดผักตบชวาปริมาณ 25,000 ตัน เพื่อแก้ไขปัญหาแม่น้ำตื้นเขิน การระบายน้ำฤดูน้ำหลาก ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค .วันที่ 4 มกราคม 2565 ปริมาณผักตบชวาและวัชพืชที่จัดเก็บสะสม 7,310 ตัน คิดเป็นผลงานร้อยละ 29.24           

      ปัญหาและอุปสรรคการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำปิง  มีความกว้างประมาณ 300 เมตร ด้วยปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้นลดลงแตกต่างกัน จึงใช้เครื่องจักร รถขุด นว.6 เดินขุดกำจัดวัชพืชครอบคลุมเป็นโซนและขุดตักถ่ายวัสดุข้ามร่องน้ำเข้าหาตลิ่งเป็นช่วงๆ

วันที่:04 มกราคม 2565

เข้าชม:120

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่