หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำปิง ตำบลวังแขม

วันที่ 5 มกราคม 2565

           กรมเจ้าท่าสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำโดยหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำปิง ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำปิงที่ตื้นเขิน ใช้เรือเจ้าท่า .49 และเรือเจ้าท่า .249 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินให้กับประชาชนเปิดหน่วยปฏิบัติงานฯ เมื่อ  8 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ขนาดร่องน้ำ ความกว้างที่ก้นร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 15 เมตร , ยาวประมาณ350 เมตรระดับที่ก้นร่องน้ำตามแผนที่การขุดลอก 46 เมตร (MSL) ปริมาณเนื้อดิน 34,690 ลบ.เมตร  ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน . วันที่ 4 มกราคม  2565  ดำเนินการได้ 28 วัน ปริมาณดิน 11,688 ลบ.เมตร คิดเป็น 33.70 %

      เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในฤดูแล้ง

           ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สภาพแม่น้ำปิง มีวัชพืชประเภทกอพง ทำให้ไปติดบริเวณปากทางดูดบ่อยครั้งในขณะปฏิบัติงาน

และปัญหาน้ำตื้นเขินหรือพี่เลี้ยงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก

วันที่:05 มกราคม 2565

เข้าชม:116

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่