หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา เรือ ข.35

วันที่ 6 มกราคม 2565
กรมเจ้าท่าสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำโดยหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ,2 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตื้นเขิน ใช้เรือเจ้าท่า ข.35 และเรือเจ้าท่า 235 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาแม่น้ำตื้นเขินให้กับประชาชนเปิดหน่วยปฏิบัติงานฯ เมื่อ 15 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน ขนาดร่องน้ำ ความกว้างที่ก้นร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 40 เมตร , ยาวประมาณ 900 เมตร ระดับที่ก้นร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 9 เมตร (MSL) ปริมาณเนื้อดิน 250,000 ลูกบาศก์เมตร
ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ. วันที่ 5 มกราคม 2565
ดำเนินการได้
– ปริมาณเนื้อดิน 26,784 ลูกบาศก์เมตร
– คิดเป็น 10.71 %
– ระยะทางสะสม 96 เมตร
ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการขุดลอก เพิ่มพื้นที่หน้าตัดของร่องน้ำ รองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก การอุปโภค บริโภค และการเกษตร ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร การกัดเซาะตลิ่ง โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการขุดลอก ประมาณ 120 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 2,500 ไร่
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สภาพแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ทิ้งดินและการทิ้งสมอสวิงขุดลอก เนื่องจากพื้นที่ขุดลอกตื้นเขิน ทำให้เรือเจ้าท่า 235 เข้าปฏิบัติงานล่าช้า
—————————————————————

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2

โทรศัพท์ 056255385

E-Mail : cdmc2@md.go.th

เว็บไซด์ https://cdnmoffice2.md.go.th/

Facebook : https://www.facebook.com/officenakhonsawan

 

วันที่:06 มกราคม 2565

เข้าชม:164

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่