หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 5 มกราคม 2565

          หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท โดยเรือเจ้าท่าชุด .4 และเรือเจ้าท่าชุด .8 ระยะเวลาดำเนินการ 320 วัน แผนกำจัดผักตบชวาปริมาณ 148,500 ตัน วันที่ 5 มกราคม  2565 ได้เข้าปฏิบัติงานบริเวณแม่น้ำสะแกกรัง  อำเภอมือง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินเรือ  การสัญจรทางน้ำ  ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค  ปริมาณผักตบชวาที่จัดเก็บสะสม 23,205 ตัน  คิดเป็นผลงานร้อยละ 15.62        

………………………………………….

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2

โทรศัพท์ 056255385

E-Mail : cdmc2@md.go.th

เว็บไซด์ https://cdnmoffice2.md.go.th/

Facebook : https://www.facebook.com/officenakhonsawa

วันที่:07 มกราคม 2565

เข้าชม:146

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่