หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จังหวัดอุทัยธานี

            หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท โดยเรือเจ้าท่าชุด .4 และเรือเจ้าท่าชุด .8 ระยะเวลาดำเนินการ 320 วัน แผนกำจัดผักตบชวาปริมาณ 148,500 ตัน วันที่ 10 มกราคม  2565 ได้เข้าปฏิบัติงานบริเวณแม่น้ำสะแกกรัง  อำเภอมือง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินเรือ  การสัญจรทางน้ำ  ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค  ปริมาณผักตบชวาที่จัดเก็บสะสม 25,285 ตัน  คิดเป็นผลงานร้อยละ 17.03 %     

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2

โทรศัพท์ 056255385

E-Mail : cdmc2@md.go.th

เว็บไซด์ https://cdnmoffice2.md.go.th/

Facebook : https://www.facebook.com/officenakhonsawan

วันที่:10 มกราคม 2565

เข้าชม:133

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่