หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำทรง พยุหะ

วันที่  12 มกราคม 2565

          กรมเจ้าท่าสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำโดยหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 ,4 ตำบลน้ำทรงและ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตื้นเขิน ใช้เรือเจ้าท่า.33 และเรือเจ้าท่า 233 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาแม่น้ำตื้นเขินให้กับประชาชนเปิดหน่วยปฏิบัติงานฯเมื่อ  5 มกราคม 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน ขนาดร่องน้ำ ความกว้างที่ก้นร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 40 เมตร , ยาวประมาณ 900 เมตร ระดับที่ก้นร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 9 เมตร (MSL) ปริมาณเนื้อดิน 250,000 ลบ.เมตร

    ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน . วันที่ 12 มกราคม 2565

       ดำเนินการได้

            ~ ปริมาณเนื้อดิน 8896 ลบ.

            ~ คิดเป็น 3.58 %

            ~ ระยะทางสะสม 32 เมตร

    ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการขุดลอก เพิ่มพื้นที่หน้าตัดของร่องน้ำ รองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก การอุปโภค บริโภค และการเกษตร ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร การกัดเซาะตลิ่ง โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการขุดลอก ประมาณ 280 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 3,200 ไร่

    ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สภาพแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ทิ้งดินและการทิ้งสมอสวิงขุดลอก เนื่องจากพื้นที่ขุดลอกตื้นเขิน ทำให้เรือเจ้าท่า 233 เข้าปฏิบัติงานล่าช้า

—————————————————————

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2

โทรศัพท์ 056255385

E-Mail : cdmc2@md.go.th

เว็บไซด์ https://cdnmoffice2.md.go.th/

Facebook : https://www.facebook.com/officenakhonsawan

 

วันที่:12 มกราคม 2565

เข้าชม:123

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่