หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำปิง ต.วังแขม

วันที่ 24 มกราคม 2565
กรมเจ้าท่าสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำโดยหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำปิง ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำปิงที่ตื้นเขิน ใช้เรือเจ้าท่า ข.49 และเรือเจ้าท่า พ.249 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินให้กับประชาชนเปิดหน่วยปฏิบัติงานฯ เมื่อ 8 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ขนาดร่องน้ำ ความกว้างที่ก้นร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 15 เมตร , ยาวประมาณ350 เมตร ระดับที่ก้นร่องน้ำตามแผนที่การขุดลอก 46 เมตร (MSL) ปริมาณเนื้อดิน 34,690 ลบ.เมตร ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ. วันที่ 24 มกราคม 2565 ดำเนินการได้ 48 วัน ปริมาณดิน 19,016 ลบ.เมตร คิดเป็น 54.80 %
เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในฤดูแล้ง
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สภาพแม่น้ำปิง มีวัชพืชประเภทกอพง ทำให้ไปติดบริเวณปากทางดูดบ่อยครั้งในขณะปฏิบัติงาน
และปัญหาน้ำตื้นเขินหรือพี่เลี้ยงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก
การจัดซื้อจัดจ้างมีความยุ่งยากและซับซ้อนเพิ่มขึ้นซึ่งไม่สอดคล้องกับหน้างานจริงโดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ
เห็นควรปรับประยุกต์ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานพื้นที่ห่างไกลตลาดและชุมชน
………………………………..สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2
โทรศัพท์ 056255385
E-Mail : cdmc2@md.go.th
เว็บไซด์ https://www.md.go.th/central/cdnm_bureau/cdnm_office2

วันที่:24 มกราคม 2565

เข้าชม:121

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่