หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก

วันที่ 26 มกราคม 2565
กรมเจ้าท่าสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำโดยหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำแม่มอกที่ตื้นเขิน ใช้รถขุดนว.3,รถขุดนว.5และโป๊ะบรรทุกรถขุดข.410 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาแม่น้ำตื้นเขินให้กับประชาชนเปิดหน่วยปฏิบัติงานฯ เมื่อ 1 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 230 วัน ขนาดร่องน้ำ ความกว้างที่ก้นร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 20 เมตร ความลึกร่องน้ำอยู่ที่ 76 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยาวประมาณ5,000 เมตร ปริมาณเนื้อดิน 250,000 ลบ.เมตร ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ. วันที่ 25 มกราคม 2565 ดำเนินการได้ 61,600ลบ.เมตร คิดเป็น 24.64%
เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภ้ยในฤดูฝน และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในฤดูแล้ง
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สภาพแม่น้ำแม่มอก มีพื้นที่ เป็นป่ารกและมีกอไผ่ขึ้นเป็นจำนวนมาก ไม่เคยมีการขุดลอกมาก่อนหน้านี้เลย
….สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2….
โทรศัพท์ 056255385
E-Mail : cdmc2@md.go.th
เว็บไซด์ https://www.md.go.th/central/cdnm_bureau/cdnm_office2

วันที่:26 มกราคม 2565

เข้าชม:112

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่