หน่วยผักตบชวา เรือ ผ4 ผ8

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท โดยเรือเจ้าท่าชุด ผ.4 และเรือเจ้าท่าชุด ผ.8 ระยะเวลาดำเนินการ 320 วัน แผนกำจัดผักตบชวาปริมาณ 148,500 ตัน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เข้าปฏิบัติงานบริเวณแม่น้ำสะแกกรัง อำเภอมือง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินเรือ การสัญจรทางน้ำ ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค ปริมาณผักตบชวาที่จัดเก็บสะสม 40,685 ตัน คิดเป็นผลงานร้อยละ 27.40
………………………………………….
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2
โทรศัพท์ 056255385
E-Mail : cdmc2@md.go.th
เว็บไซด์ https://cdnmoffice2.md.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/officenakhonsawan

วันที่:15 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าชม:

Post View : 93

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่