ประชาสัมพันธ์ก่อนขุด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

โดย สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 นครสวรรค์

ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี

………………………………………………………

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

          สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 นครสวรรค์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนขุดลอก พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

           งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 นครสวรรค์ นำโดย นายไพศาล สว่างศรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 นครสวรรค์ พร้อมทั้ง นายชะโอด ตัณฑเจริญรัตน์ หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นายสุภเนตร เล็กสิงห์โต หัวหน้างานสำรวจและโยธา นายศุกล เพ็งสุริยา หัวหน้างานซ่อมบำรุง นายอานนท์ เสือโต นายข่างขุดลอกปฎิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ก่อนขุดลอกแม่น้ำป่าสัก ตำบลตาลเดี่ยว ตำบลวัดป่า และตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้นำส่วนราชการผู้นำส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ คือ

  นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์  นายอำเภอหล่มสัก

  นายสุบิน บุญจันทร์  นายก เทศมนตรี .ตาลเดี่ยว

  นายทวีชัย พรสุพรรณวงค์  สมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ์(สจ.)

  นายพิชัย พิมพา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า

  นายชิดชัย โฉมอุปฮาด  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง

  นางจงรักษ์ ชนะบุญ เลขานุการนายกเทศมนตรี ตำบลตาลเดี่ยว

  นางกัญญารัตน์ พิมพา  กำนันตำบลวัดป่า

และชาวบ้านประชาชน ของทั้ง 3 ตำบล ในพื้นที่ขุดลอก ในการประชาสัมพันธ์นี้ ทางผู้นำในส่วนต่างๆ ชาวบ้านประชาชน ได้ ร่วมเสนอแนะ ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการขุดลอกของ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 นครสวรรค์ กรมเจ้าท่า

      จากการประชาสัมพันธ์ก่อนขุดลอก พื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้นำส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน ในพื้นที่ต่างให้ความสำคัญ เห็นด้วยต่อโครงการขุดลอกร่องน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นซ้ำซาก และยั่งยืนต่อไป

………………………………………………………

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2

โทรศัพท์ 056255385

E-Mail : cdmc2@md.go.th

เว็บไซด์ https://cdnmoffice2.md.go.th/

Facebook : https://www.facebook.com/officenakhonsawan

วันที่:18 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าชม:142

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่