ประชุม ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

โดย สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 นครสวรรค์

ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี

—————————————————————

เรียน ผู้บริหาร

วันที่25 กุมภาพันธ์ 2565

          เวลา 09.30. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 นำโดย นายไพศาล สว่างศรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 พร้อมด้วยนายสุภเนตร เล็กสิงห์โต หัวหน้างานโยธาและสำรวจ ได้เข้าร่วมประชุม ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายในพื้นที่ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

โดย ประธานในที่ประชุม นายปริญญวัฒน์วัชรอาภากรผู้อำนวยการกองแผนงาน (กปร) ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ หลังประชุมเสร็จได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

—————————————————————

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2

โทรศัพท์ 056255385

E-Mail : cdmc2@md.go.th

เว็บไซด์ https://cdnmoffice2.md.go.th/

Facebook : https://www.facebook.com/officenakhonsawan

วันที่:25 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าชม:103

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่