ประชาสัมพันธ์ก่อน หลังขุดลอก

ข่าวประชาสัมพันธ์

………………………………………………………

วันที่ 9 มีนาคม 2565

          สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 นครสวรรค์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนขุดลอก พื้นที่แม่น้ำปิงอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และประชาสัมพันธ์หลังขุดลอก พื้นที่ ตำบลวังแขม จังหวัดกำแพงเพชร

           เวลา 10.00. งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 นครสวรรค์ โดย นายชะโอดตัณฑเจริญรัตน์ หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นายสุภเนตร เล็กสิงห์โต หัวหน้างานโยธาและสำรวจ นายอนันต์ สุขคง หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานรถขุด นว.6 นายวีรธร สระบัว หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานเรือขุด .49 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ก่อนขุดลอก พื้นที่บริเวณแม่น้ำปิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยจัดการประชาสัมพันธ์บริเวณ สันดอนกลางแม่น้ำปิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายธีรพล เหมือนอินทร์ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยรัตน์ ศรีวิหก นายช่างเครื่องกล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร และชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จากนั้นเวลา 13.00. ชุดประชาสัมพันธ์ ได้ลงพื้นที่ ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประชาสัมพันธ์หลังขุดลอก โดยเรือเจ้าท่า .49 หัวหน้าหน่วย นายวีรธร สระบัว ซึ่งได้ดำเนินการเปิดหน่วยหน่วยปฏิบัติงานฯ เมื่อ  8 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ90 วัน โดยจัดที่ประชุม . ศาลาอเนกประสงค์ ตำลบวังแขม ซึ่งมีชาวบ้านประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์หลังขุดลอกในครั้งนี้ ทางผู้นำในส่วนต่างๆ ชาวบ้าน ประชาชน ได้ ร่วมเสนอแนะ ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการขุดลอกของ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 นครสวรรค์ กรมเจ้าท่า

      จากการประชาสัมพันธ์ก่อนขุดลอก และหลังขุดลอก (ก่อนขุดลอก)พื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร (หลังขุดลอก)พื้นที่ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้นำส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน ในพื้นที่ต่างให้ความสำคัญ เห็นด้วยต่อโครงการขุดลอกร่องน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นซ้ำซาก และยั่งยืนต่อไป

………………………………………………………

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2

โทรศัพท์ 056255385

E-Mail : cdmc2@md.go.th

เว็บไซด์ https://cdnmoffice2.md.go.th/

Facebook : https://www.facebook.com/officenakhonsawan

วันที่:10 มีนาคม 2565

เข้าชม:135

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่