หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำปิง

วันที่ 29 มีนาคม 2565

หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำปิง เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยรถขุด นว.6 และโป๊ะบรรทุกรถขุด จท.ข.411 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน เปิดหน่วยฯ ต้ังแต่วันที่ 1ธันวาคม 2564 แผนกำจัดผักตบชวาปริมาณ 25,000 ตัน เพื่อแก้ไขปัญหาแม่น้ำตื้นเขิน การระบายน้ำฤดูน้ำหลาก ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค ณ.วันที่ 28 มีนาคม 2565 ปริมาณผักตบชวาและวัชพืชที่จัดเก็บสะสม 24,625 ตัน คิดเป็นผลงานร้อยละ 98.5
ปัญหาและอุปสรรคการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำปิง มีความกว้างประมาณ 300 เมตร ด้วยปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น-ลดลงแตกต่างกัน จึงใช้เครื่องจักร รถขุด นว.6 เดินขุดกำจัดวัชพืชครอบคลุมเป็นโซนและขุดตักถ่ายวัสดุข้ามร่องน้ำเข้าหาตลิ่งเป็นช่วงๆ

….สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2….
โทรศัพท์ 056255385
E-Mail : cdmc2@md.go.th
เว็บไซด์ https://cdnmoffice2.md.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/officenakhonsawan

วันที่:29 มีนาคม 2565

เข้าชม:112

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่