หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่ 14 เมษายน 2565
กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 ,4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตื้นเขิน ใช้เรือเจ้าท่า ข.33 และเรือเจ้าท่า 233 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาแม่น้ำตื้นเขินให้กับประชาชนเปิดหน่วยปฏิบัติงานฯ เมื่อ 5 มกราคม 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน ขนาดร่องน้ำ ความกว้างที่ก้นร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 40 เมตร , ยาวประมาณ 900 เมตร ระดับที่ก้นร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 9 เมตร (MSL) ปริมาณเนื้อดิน 250,000 ลบ.เมตร
ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ. วันที่ 17 เมษายน 2565
ดำเนินการได้
คิวดิน 125,110 ลบ.ม
คิดเป็น 50.04 %
ระยะทางสะสม 450 เมตร
ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการขุดลอก เพิ่มพื้นที่หน้าตัดของร่องน้ำ รองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก การอุปโภค บริโภค และการเกษตร ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร การกัดเซาะตลิ่ง โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการขุดลอก ประมาณ 280 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 3,200 ไร่
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สภาพแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ทิ้งดินและการทิ้งสมอสวิงขุดลอก เนื่องจากพื้นที่ขุดลอกตื้นเขิน ทำให้เรือเจ้าท่า 233 เข้าปฏิบัติงานล่าช้า
—————————————————————
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2
โทรศัพท์ 056255385
E-Mail : cdmc2@md.go.th
เว็บไซด์ https://cdnmoffice2.md.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/officenakhonsawan

วันที่:14 เมษายน 2565

เข้าชม:102

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่