หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 18 เมษายน 2565
หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท โดยเรือเจ้าท่าชุด ผ.4 และเรือเจ้าท่าชุด ผ.8 ระยะเวลาดำเนินการ 320 วัน แผนกำจัดผักตบชวาปริมาณ 148,500 ตัน ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 ได้เข้าปฏิบัติงานบริเวณสะพานธรรมามูล ต.ธรรมามูล อำเภอมือง จังหวัดชัยนาทเพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรทางน้ำ ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค ปริมาณผักตบชวาที่จัดเก็บสะสม 67,945ตัน คิดเป็นผลงานร้อยล45.75
………………………………………….
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2
โทรศัพท์ 056255385
E-Mail : cdmc2@md.go.th
เว็บไซด์ https://cdnmoffice2.md.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/officenakhonsawan

วันที่:19 เมษายน 2565

เข้าชม:98

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่