หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำปิง

วันที่ 26 เมษายน 2565
        หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำปิง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยรถขุด นว.6 และโป๊ะบรรทุกรถขุด จท.ข.411 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน เปิดหน่วยฯ ต้ังแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 แผนกำจัดผักตบชวาปริมาณ 45,000 ตัน เพื่อแก้ไขปัญหาแม่น้ำตื้นเขิน การระบายน้ำฤดูน้ำหลากลดการเซาะแนวตลิ่ง ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค ณ.วันที่ 25 เมษายน 2565 ปริมาณผักตบชวาและวัชพืชที่จัดเก็บสะสม 5,145 ตัน คิดเป็นผลงานร้อยละ 11.43 แนวทางในการปฏิบัติงาน ขุดกำจัดวัชพืชและตะกอนดินสันดอนที่กีดขวางร่องน้ำ ซึ่งทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทาง การไหลอีกทั้งยังปรับสภาพแม่น้ำให้คงเดิมต่อไป
 
….สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2….
โทรศัพท์ 056255385
E-Mail : cdmc2@md.go.th
เว็บไซด์ https://cdnmoffice2.md.go.th/

วันที่:26 เมษายน 2565

เข้าชม:223

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่