กำจัดผักตบชวาและวัชพืชจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดขัยนาท

วันที่ 19 ธันวาคม 2565
งานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดขัยนาท เริ่มปฎิบัติงานบริเวณ แม่น้ำท่าจีนสายเก่า ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ใช้ชุดเรือเจ้าท่า ผ.4และ ผ.8 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน โดยมีนายกฤษณะ เกตุแก้ว หัวหน้างานพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ โดยดำเนินการกำจัดผักตบชวาฯ ตามแผนงานจำนวน 148,000 ตัน ระยะเวลาดำเนินการ 300วัน ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ 19 ธันวาคม2565 สามารถกำจัดผักตบชวาฯได้จำนวน 9,250 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 6.25
ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน
– แก้ไขปัญหาการเดินเรือและฟื้นฟูสภาพร่องน้ำ
– ช่วยแก้ปัญหาการสัญจรทางน้ำและการระบายน้ำ
– ช่วยแก้ไขปัญหาการอุปโภค – บริโภค
ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
– ประชาชนทั่วไปที่สัญจรทางน้ำ
– ผู้ประกอบการเดินเรือต่างๆ
– เกษตรกร ชาวประมง และผู้ที่อุปโภค – บริโภคน้ำ

วันที่:19 ธันวาคม 2565

เข้าชม:65

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่