หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก

กรมเจ้าท่า
โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2
ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี
………………………………………….
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอกอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยปฎิบัติงานบริเวณ แม่น้ำแม่มอกตำบลทุ่งเสลี่ยม ใช้รถขุดนว.3นว.5 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการลอกตามแผนงานจำนวน 180,000 ลูกบากเมตร ระยะเวลาดำเนินการ 170 วัน เปิดหน่วยวันที่ 8 ธันวาคม 2565ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ 27 มกราคม2566 ได้วัสดุขุดลอกจำนวนประมาณ 68200ลูกบากเมตร คิดเป็น ร้อยละ 37.88
ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน
– แก้ไขปัญหาการตื้นเขินและฟื้นฟูสภาพร่องน้ำ
– ช่วยแก้ปัญหาการระบายน้ำ
– ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค
ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
– ประชาชนทั่วไป
– เกษตรกร ชาวประมง และผู้ที่อุปโภค – บริโภคน้ำ
…………………………………………..
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2
โทรศัพท์ 056255385
E-Mail : cdmc2@md.go.th
เว็บไซด์ https://cdnmoffice2.md.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/officenakhonsawan

วันที่:10 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:65

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่