องค์กรคุณธรรม สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๒

การปฏิบัติองค์กรคุณธรรม สำนักงานพัฒนาแอละบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๒

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมเจ้าท่าปีงบประมาณพ.ศ. 2566 กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๒ เห็นความสำคัญของแผนปฏิบัติการป้องกันดังกล่าวจึงมีมติในที่ประชุมของสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๒ ให้ปฏิบัติตามแผนดังกล่าวและเริ่มเผยแพร่ทางสื่อในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นี้ต่อไป

วันที่:13 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:75

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่