หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำปิง ตำบลบางแก้ว

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำปิง ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โดยรถขุดนว.6 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน ดำเนินการขุดลอกตามแผนงานจำนวน 60,000 ลูกบาศก์มตร ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน เปิดหน่วย ฯวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์2566 ได้วัสดุขุดลอกจำนวน 27,300 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละ 45.5
ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน
– แก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน
– ช่วยแก้ปัญหาการระบายน้ำ
– ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่และใช้การอุปโภค – บริโภคอีกด้วย

วันที่:13 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:80

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่