การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำให้เป็นองค์กรคุณธรรม

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐. บุคลากรสังกัดสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ร่วมประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและกำหนดปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูพร้อมลงนามไว้เป็นหลักฐานรายบุคคล

วันที่:23 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:126

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่