องค์กรคุณธรรม สบ.๒ วินัย

วินัย บุคลากรสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๒ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส และสถานที่ ตามระเบียบวินัยของกรมเจ้าท่าที่กำหนดไว้

 

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ (ร่าง) ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ และส่งและส่งต่อถึงสภนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำส่วนภูมิภาคทั้ง ๘ แห่ง ให้ให้ถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่:27 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:90

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่