รวมรายงานผลปฏบัติงานประจำสัปดาห์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำปิง ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โดยรถขุดนว.6 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน ดำเนินการขุดลอกตามแผนงานจำนวน 60,000 ลูกบาศก์มตร ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน เปิดหน่วย ฯวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์2566 ได้วัสดุขุดลอกจำนวน 34,585 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละ 57.64

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดขัยนาท เริ่มปฎิบัติงานบริเวณ แม่น้ำเจ้าพระยา ต.ธรรมมามูล และบุ่งหาดกองสิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองขัยนาท จ.ชัยนาท ใช้ชุดเรือเจ้าท่า ผ.๔ และ ผ.๘ เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน โดยมีนายกฤษณะ เกตุแก้ว หัวหน้างานพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ โดยดำเนินการกำจัดผักตบชวาฯ ตามแผนงานจำนวน ๑๔๘,๐๐๐ ตัน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สามารถกำจัดผักตบชวาฯได้จำนวน ๔๖,๙๔๐ ตัน คิดเป็น ร้อยละ ๓๑.๗๒

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอกอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยปฎิบัติงานบริเวณ แม่น้ำแม่มอกตำบลทุ่งเสลี่ยม ใช้รถขุดนว.3นว.5 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการลอกตามแผนงานจำนวน 180,000 ลูกบากเมตร ระยะเวลาดำเนินการ 170 วัน เปิดหน่วยวันที่ 8 ธันวาคม 2565ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ได้วัสดุขุดลอกจำนวนประมาณ 85,800 ลูกบากเมตร คิดเป็น ร้อยละ 47.66

วันที่:03 มีนาคม 2566

เข้าชม:79

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่