องค์กรคุณธรรม สบ.๒ พอเพียง

พอเพียง
บุคลากรสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๒ ดำรงชีวิตมีจิตสำนึกที่ดีด้านความพอเพียง รู้จักใช้จ่ายพอประมาณไม่ฟุ่มเฟือย ออกกำลังกาย ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ คัดแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นต่อการปฎิบัติหน้าที่ และปิดทุกครั้งที่เลิกใช้งาน

วันที่:03 มีนาคม 2566

เข้าชม:84

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่