รายงานผลปฏิบัติงาน สบ.๒ (ก.๓ ด้านสุจริต)

รายงานผลการปฏิบัติงานขุดลอกประจำสัปดาห์

หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๓ ,๔ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖
ดำเนินการได้
~ ปริมาณดินที่ขุดได้ ๕๖,๒๑๙ ลบ.ม
~ คิดเป็น ๒๑.๙๕ %
~ ระยะทางสะสม ๓๘๐ เมตร
~ ปริมาณคิวดินคงเหลือ ๑๙๙,๙๕๓ ลบ.ม
————————————————
หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอกอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยปฎิบัติงานบริเวณ แม่น้ำแม่มอกตำบลทุ่งเสลี่ยม
รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้วัสดุขุดลอกจำนวนประมาณ ๑๐๒,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละ ๕๖.๘๐
————————————————
งานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดขัยนาท เริ่มปฎิบัติงานบริเวณ แม่น้ำเจ้าพระยา ต.ธรรมมามูล และบุ่งหาดกองสิน ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองขัยนาท จังหวัดชัยนาท
รายงานผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ สามารถกำจัดผักตบชวาฯได้จำนวน ๕๔,๓๔๐ ตัน คิดเป็น ร้อยละ ๓๖.๗๒


หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำปิง ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โดยรถขุดนว.6 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน ดำเนินการขุดลอกตามแผนงานจำนวน 60,000 ลูกบาศก์มตร ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน เปิดหน่วย ฯวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ 15 มีนาคม2566 ได้วัสดุขุดลอกจำนวน 42,950 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละ 71.58

วันที่:13 มีนาคม 2566

เข้าชม:132

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่