รายงานผลปฏิบัติงาน สบ.๒ (ก.๓ ด้านสุจริต)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

เรือเจ้าท่า ผ.๔ เจ้าท่า ผ.๘

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ งานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดขัยนาท เริ่มปฎิบัติงานบริเวณ แม่น้ำเจ้าพระยา ต.ธรรมมามูล และบุ่งหาดกองสิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองขัยนาท จ.ชัยนาท ใช้ชุดเรือเจ้าท่า ผ.๔ และ ผ.๘ เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน โดยมีนาย กฤษณะ เกตุแก้ว หัวหน้างานพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ โดยดำเนินการกำจัดผักตบชวาฯ ตามแผนงานจำนวน ๑๔๘,๐๐๐ ตัน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน
ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สามารถกำจัดผักตบชวาฯได้จำนวน ๗๙,๑๗๐ตัน คิดเป็น ร้อยละ ๕๓.๕๐%

 

รถขุด นว.๓ รถขุด นว.๕

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอกอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยปฎิบัติงานบริเวณ แม่น้ำแม่มอกอำเภอทุ่งเสลี่ยม ใช้รถขุดนว.๓ นว.๕ เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการลอกตามแผนงานจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ ลูกบากเมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๗๐ วัน เปิดหน่วยวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้วัสดุขุดลอกจำนวนประมาณ ๑๕๘,๔๐๐ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละ ๘๘.๐๐%

 

 

วันที่:03 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:77

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่