รายงานผลปฏิบัติงาน สบ.๒ (ก.๓ ด้านสุจริต)

รายงานผลงาน รายสัปดาห์

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ งานขุดลอกแม่น้ำป่าสัก หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำป่าสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มปฎิบัติงานบริเวณ แม่น้ำป่าสัก ต.ตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้รถขุด นว.๔ เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน โดยมีนาย ศุกล เพ็งสุริยา หัวหน้างานซ่อมบำรุง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ โดยดำเนินการขุดลอก ตามแผนงาน จำนวน ปริมาณดิน ๑๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ระยะทาง ๘,๘๕๐ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๒๘๐ วัน
ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ปฏิบัติงานขุดลอกได้ระยะทาง ๒,๘๖๖ เมตร ปริมาณดิน ๕๐,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร

———————————————————————

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ งานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดขัยนาท เริ่มปฎิบัติงานบริเวณ แม่น้ำเจ้าพระยา ต.ธรรมมามูล และบุ่งหาดกองสิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองขัยนาท จ.ชัยนาท ใช้ชุดเรือเจ้าท่า ผ.๔ และ ผ.๘ เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน โดยมีนาย กฤษณะ เกตุแก้ว หัวหน้างานพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ โดยดำเนินการกำจัดผักตบชวาฯ ตามแผนงานจำนวน ๑๔๘,๐๐๐ ตัน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน
ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สามารถกำจัดผักตบชวาฯได้จำนวน ๘๕,๗๕๐ ตัน คิดเป็น ร้อยละ ๕๗.๙๔%

วันที่:15 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:103

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่