รายงานผลปฏิบัติงาน สบ.๒ (ก.๓ ด้านสุจริต)

งานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดขัยนาท เริ่มปฎิบัติงานบริเวณ แม่น้ำเจ้าพระยา ต.ธรรมมามูล และบุ่งหาดกองสิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองขัยนาท จ.ชัยนาท ใช้ชุดเรือเจ้าท่า ผ.๔ และ ผ.๘ เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน โดยมีนาย กฤษณะ เกตุแก้ว หัวหน้างานพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ โดยดำเนินการกำจัดผักตบชวาฯ ตามแผนงานจำนวน ๑๔๘,๐๐๐ ตัน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน
ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สามารถกำจัดผักตบชวาฯได้จำนวน ๘๘,๕๘๐ ตัน คิดเป็น ร้อยละ ๕๙.๘๕%

วันที่:23 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:108

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่