กิจกรรม5ส. ประจำเดือนพฤษภาคม

⚓️ข่าวประชาสัมพันธ์⚓️

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

………………………………………………………..

    วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายไพศาล สว่างศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมมือจัดกิจกรรม ๕ส การจัดกิจกรรม ๕ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต และด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง

    สำหรับสถานที่จัดกิจกรรมคือ บริเวณโดนรอบสำนักงานฯ ถนนทางเข้าสำนักงานฯ บริเวณท่าเรือ และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ที่ชำรุดต่างๆ

             กรมเจ้าท่า เพื่อประชาชน

………………………………………….

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่

โทรศัพท์ 056255385

E-Mail : cdmc2@md.go.th

เว็บไซด์ https://cdnmoffice2.md.go.th/

Facebook : https://www.facebook.com/officenakhonsawan

วันที่:24 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:110

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่