โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำสะแกกรัง

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. นายไพศาล สว่างศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ พร้อมด้วยนายกฤษณะ เกตุแก้ว หัวหน้างานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำสะแกกรัง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference ห้องประชุม ขั้น๒ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่

    เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำสะแกกรัง ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

วันที่:18 กันยายน 2566

เข้าชม:110

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่