ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 30 รายการ

ประกาศสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2
ที่ 1/2567
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการ จำนวน 30 รายการ
…………………………………………………………
ด้วยกรมเจ้าท่า โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 มีความประสงค์ขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการ จำนวน 30 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) การขายทอดตลาดจะกระทำ ที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 เลขที่ 67/8 หมู่ที่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. และดูพัสดุได้ที่บริเวณขายทอดตลาด เวลา 09.30 น. ผู้ประสงค์ที่จะประมูลแต่ไม่ได้ดูพัสดุนี้ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆ ของพัสดุ ที่จะขายทอดตลาดในครั้งนี้ดีแล้ว

วันที่:25 มกราคม 2567

เข้าชม:83

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2