กิจกรรมองค์กรคุณธรรมด้าน สุจริต (รายงานผลการปฏิบัติงาน)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2
ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี
………………………………………….

วันที่ 12 มีนาคม 2567งานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท เริ่มปฎิบัติงานบริเวณ แม่น้ำท่าจีนสายเก่า(คลองมะขามเฒ่า) ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ใช้ชุดเรือเจ้าท่า ผ.4และ ผ.8 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน โดยมีนาย กฤษณะ เกตุแก้ว หัวหน้างานพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ โดยดำเนินการกำจัดผักตบชวาฯ ตามแผนงานจำนวน 148,000 ตัน ระยะเวลาดำเนินการ 300วัน ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
สามารถกำจัดผักตบชวาฯได้จำนวน 136,990 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 92.56
ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน
– แก้ไขปัญหาการเดินเรือและฟื้นฟูสภาพร่องน้ำ
– ช่วยแก้ปัญหาการสัญจรทางน้ำและการระบายน้ำ
– ช่วยแก้ไขปัญหาการอุปโภค – บริโภค
ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
– ประชาชนทั่วไปที่สัญจรทางน้ำ
– ผู้ประกอบการเดินเรือต่างๆ
– เกษตรกร ชาวประมง และผู้ที่อุปโภค – บริโภคน้ำ

“กรมเจ้าท่า เพื่อประชาชน”

…………………………………………..
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2
โทรศัพท์ 056255385
E-Mail : cdmc2@md.go.th
เว็บไซด์ https://cdnmoffice2.md.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/officenakhonsawan

วันที่:11 มีนาคม 2567

เข้าชม:36

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่