กิจกรรมองค์กรคุณธรรมด้าน สุจริต (รายงานผลการปฏิบัติงาน)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2
ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี
………………………………………….

วันที่ 18 มีนาคม 2567งานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท เริ่มปฎิบัติงานบริเวณ แม่น้ำท่าจีนสายเก่า(คลองมะขามเฒ่า) ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ใช้ชุดเรือเจ้าท่า ผ.4และ ผ.8 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการกำจัดผักตบชวาฯ ตามแผนงานจำนวน 148,000 ตัน ระยะเวลาดำเนินการ 300วัน ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567
สามารถกำจัดผักตบชวาฯได้จำนวน 136,990 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 92.56
ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน
– แก้ไขปัญหาการเดินเรือและฟื้นฟูสภาพร่องน้ำ
– ช่วยแก้ปัญหาการสัญจรทางน้ำและการระบายน้ำ
– ช่วยแก้ไขปัญหาการอุปโภค – บริโภค
ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
– ประชาชนทั่วไปที่สัญจรทางน้ำ
– ผู้ประกอบการเดินเรือต่างๆ
– เกษตรกร ชาวประมง และผู้ที่อุปโภค – บริโภคน้ำ

“กรมเจ้าท่า เพื่อประชาชน”

…………………………………………..
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2
โทรศัพท์ 056255385
E-Mail : cdmc2@md.go.th
เว็บไซด์ https://cdnmoffice2.md.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/officenakhonsawan

วันที่:18 มีนาคม 2567

เข้าชม:23

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่